al-Imam Hasan al-Bashri -rahimahulloh- berkata:
" FITNAH apabila pertama muncul maka diketahui oleh setiap ALIM, dan apabila telah selesai maka diketahui oleh setiap JAHIL"
Imam Bukhori dalam Tarikh Kabir 4/321